חברי הכנסת אבי דיכטר, אורית סטרוק, עמיחי שקלי משה ארבל ומאיר פורוש פנו במכתב ליו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ רם בן ברק להקדים את הדיון באי קיזוז כספי טרור.

הפניה לבן ברק מגיעה לאחר קביעת בג"ץ מאתמול, שתשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם מהווה "אישרור" של פעולות הטרור שלהם ע"י הרשות הפלסטינית.