ראש עיריית ירושלים משה ליאון הורה להחזיר עוד לפני כניסת השבת את דגלי המדינה שהושחתו על ידי ערבים סמוך לשער יפו.

"אספסוף מוסת על ידי מנהיגים חסרי אחריות סיכנו חיי אדם והורידו ושרפו את דגלי המדינה. הנחיתי להחזיר עוד לפני כניסת השבת את כל הדגלים למקומם. ירושלים היא בירת העם היהודי ולא ניתן לאף אחד לבזות את כבודנו הלאומי".