ארבעה מהגרים נהרגו לאחר שסירתם טבעה מול חופי תוניסיה.

10 מהגדרים נוספים מוגדרים נעדרים.