השר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג' ממרצ, הציע הבוקר באירוע שבת תרבות ברמת השרון לחברת מפלגתו ג'ידא רינאווי זועבי שפרשה מהקואליציה להתפטר מהכנסת.