6 תחנות דלק פיראטיות נתפסו ברהט ונתגלו בהן ליקויי בטיחות חמורים. 7 חשודים עוכבו על ידי המשטרה והממצאים הועברו להמשך טיפול משפטי.