בנק הפועלים פרסם הבוקר את דוחות הרבעון הראשון של השנה, אותו הוא סיים עם רווח נקי בסך 1.654 מיליארד שקל, גידול של 22.2% לעומת הרבעון אשתקד.

הגידול ברווח הושפע מהמשך מגמת הצמיחה בפעילות הבנק וכן משינויים בשער המדד והכנסות מהפסדי אשראי.