במסגרת אירועי יום ירושלים תשפ"ב מפרסם מכון ירושלים למחקרי מדיניות את "השנתון הסטטיסטי לירושלים 2022".

מהנתונים עולה כי ירושלים ממשיכה לשמור על מעמדה כעיר הגדולה במדינה. בסוף שנת 2020 היא מנתה 951,100 תושבים, שהיוו 10% מהאוכלוסייה בארץ. עם זאת, מאזן ההגירה השלילי עמד על שיא שלילי של 10,900-, ככל הנראה בהשפעת הקורונה. שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בירושלים (22.9 לאלף תושבים) גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בעיר (20.9).