שירות התעסוקה מפרסם הבוקר דוח ובו נתונים המצביעים על התאוששות של שוק התעסוקה הישראלי לאחר משבר הקורונה.

מהדוח עולה כי השיעור והמספר של הגברים המועסקים הגיע בסוף שנת 2021 למצב שקדם למשבר. עם זאת מצב התעסוקה בקרב נשים עדיין לא חזר למצבו טרם משבר הקורונה.