הרב חיים דרוקמן שהשתחרר השבוע מבית החולים קורא לתרום לחיזוקה של העיר לוד.