שר הביטחון בני גנץ מגיע לאירוע דליפת החומרים המסוכנים בנמל עקבה בו נהרגו לפחות עשרה בני אדם ונפצעו יותר מ-230.

"אני מבקש להשתתף בצער הממלכה הירדנית כולה בעקבות האסון בנמל עקבה. מערכת הביטחון נכונה לסייע בכל אמצעי שיידרש כפי שהעברנו לידידינו הירדנים. ליבנו ומחשבותינו עם ההרוגים ותפילותינו להחלמת הפצועים", דברי גנץ.