הקואליציה והאופוזיציה הגיעו להסכמה על ההליכים לפיזור הכנסת.

הוסכם כי החוק בנושא יאושר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית עד ליום רביעי בחצות.