מה הדין בבניית קיר משותף כשצד אחד התחייב מראש אך אינו מסכים לשלם? בית הדין ארץ חמדה-גזית דן בנושא.

לכתבה המלאה