הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן, בכתה על דוכן העדים במסגרת עדותה בתיק 1000

"שש שנים אני נושאת בעול הזה. אני אדם ישר והגון. הצוות הקודם שלי אמרו לי שאחרי העדות שלי, יעיפו אותנו הביתה. באתי באומץ לב ואמרתי את הדברים שלי".