המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה הקמת שני יישובים חדשים ברמת גולן - אורחה ומטר - שכל אחד צפוי לקלוט 2,000 משפחות.