אלו ימים קשים בהם אסירים בטחוניים מסרסרים בחיילות, בהם אנחנו מעניקים טובות הנאה לרוצחים, בהם אנחנו נותנים גז ומים למדינות ערביות שכנות בלי לדרוש את הדבר הפשוט. את החיילים והאזרחים שלנו.

לכתבה המלאה