יש פה מישהו שיכול לתרגם את מעשה בחמישה בלונים לארמית?

כ' באייר תש"פ 01:30


נ נק נקנ נקני נקניק נקניק -י-ה (יענו קה אכסוף, קה ריבון, הללוקה, קליקקו, בתקה וכו')

כ"ז באייר תש"פ 15:24

לא מתכתב עם נשים בפרטי.

י"ז טבת 19:24
ח' בסיוון תש"פ 15:43
סיפור שעלילתו מבוססת על מעשה בחמישה בלונים אך הוא על מסכת יבמות ונקרא "מעשה בחמש יבמות"
כ"ג בכסלו תשפ"א 10:33

בלונא?

 

ב' באייר תשפ"א 21:18

אמא דרותי יהבה מתנתא.

בדיחא וחדוותא לכל דרדקא בלונא.

 

לרותי בלונא תכלתא.

לרון בלונא צהובא.

לסיגלית בלונא סגולא.

לאורי בלונא ירוקא.

ולאלון בלונא אדומא.

 

כל דרדקיא וכל בלוניא נפקו לטיילא.

אורי בדח,

רהיט ושוור - ורמייה לבלונא ירוקא לעיל לעיל.

רמא ונקט, רמא ונקט.

 

נפל בלונא ירוקא עליה דהיגי דכלילא, וניחרז.

ולאלתר בומא! טראכא!

מאי אירע?

בלונא פקע, בלונא איבזע.

 

במטותא, אורי לא תחלש דעתך,

מייתינן לך בלונא אחרינא.

 

בדח רון ומליל:

אבא נפחיה לבלונא צהובא!

עד דליהוי רבה דומיא דרישך!

רבה, רבה דומיא דומיא דשימשא!

 

אבא נפחיה לבלונא. נפחיה ונפחיה.

ולאלתר בומא! טראכא!

מאי אירע?

בלונא פקע, בלונא איבזע.

 

לא תחלש דעתך רוני רון.

דין סיפיה דכולא בלוניא.

 

אשכחוה דרדקיא למיצי - שונרתתא דסיגלית.

שחתא סיגלית, בעתא לחבקה למיצי.

 

חטפתיה מיצי לבלונה סגולא דסיגלית,

גלגלא ונקטא, גילגלה ונקטא.

 

סרתטיה לבלונא סגולא בטופראי דילה,

ולאלתר בומא! טראכא!

מאי אירע?

בלונא פקע, בלונא איבזע.

 

לא תחלש דעתך סיגלית.

הכי אירע נמי לרון.

דין סיפיה דכולא בלוניא.

 

בלונא סגולא פקע,

בלונא סגולא פקע,

ונמי בלונא ירוקא.

 

אישתיירו תרי בלוניא ותו לא,

בלונא תכלתא לרותי,

ובלונא אדומא לאלון.

 

אירתתא רותי דנמי בלונא דילה יתפקע,

חבקתיה לבלונא תכלתא דומיא דמחבקי בובתא,

דומיא דמחבקי לאמא.

 

ולאלתר בומא! טראכא!

מאי אירע?

בלונא פקע, בלונא איבזע.

 

לא תחלש דעתך רותי.

הכי אירע נמי לרון.

דין סיפיה דכולא בלוניא.

 

אישתייר בלונא חד ותו לא,

בלונא אדומא, בלוניה דאלון.

 

ולאלתר, נשבה זיקא רבה (אסתנא),

חטפתיה לבלונא אדומא,

פרחתיה לעיל לעיל,

עד לענני.

 

אלון אחוי בידיה וצווח:

שלמא! שלמא בלונא אדומא!

 

קמו דרדקי אחוו בידייהו,

וצווחו בקלא לשמיא:

שלמא! שלמא בלונא אדומא!

ב' באייר תשפ"א 21:20
י"א באייר תשפ"א 17:13
חחח נחמד מאוד אנונימי
מלבד הצבעים
אין שמות לצבעים מלבד אדום כחול וירוק ולכן את האחרים מדמים לפי חפצים ככרתי כיין וכדו'
י"ד באייר תשפ"א 17:08

נו בארמת אומרים "בומא! טראכא!"?? או אולי ירוקא ואדומא? תכלת אומרים תִּכְלָא ועוד דוגמות אולי בהמשך יהיה לי זמן ואני אכתוב

י' ניסן 17:16
חחח מנ-דוס אחרונה


הסוטה ממשחקי הכס מכה שנית  והמבין_יבין

כנסו לפורום שר הטבעות הפורום הכי שווה שיש.

מ הרבה שנים עד שתבינו את כל החוכמה הגדולה שטמונה בהודעה הזאת.