ד' בחשוון תשפ"א 23:53


לא מתכתבת עם בנים באישי

ה' בחשוון תשפ"א 00:00


"יש לי חלום לעוף חופשי מכל החסימות שבליבי ולהיות שוב פשוט שמח בחלקי"

 

לא מדברת עם בנים באישיעצור

 

ה' בחשוון תשפ"א 00:14


לא מתכתבת עם בנים באישי

ה' בחשוון תשפ"א 00:15


"יש לי חלום לעוף חופשי מכל החסימות שבליבי ולהיות שוב פשוט שמח בחלקי"

 

לא מדברת עם בנים באישיעצור