ט"ו חשוון 20:55
התחלתי לצייר בשיעור וזה מה שיצא🙃
ט"ו חשוון 20:58
ט"ו חשוון 22:16

.never give up on your dreams, keep sleeping

כ"א חשוון 22:47