ו' שבט 22:18
אניי בת סוד אחרונה
אבל המסע מחולק ל2 מקומות
היכנווו למסע טו בשבט תשפב יהיה פיצוץ פיצוץ יהיההה

#הייתי פה