פורום הר הבית

השנה נקריב קרבן פסח!!!! לא עוד כנף צלויה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

בהנהלת: גלוק17
ו' שבט 21:15

אם מישהו יכול לעזור לי לשכנע את הרבנים המשפיעים היום וכמו כן לפרט לי מי הם, אני וכל עם ישראל נודה לו מאד.

 

נ.ב. זה פרקטי. תחשבו על זה - הציבור החרדי הדתי והמסורתי מתאגדים - רוב בארץ. דרישה להקריב קרבן פסח על פי כלל טומאה הותרה בציבור. רק לשכנע את כל "הראשים" של הציבורים, דהיינו הרבנים המשפיעים על הציבור.

קרבן פסח - עוד השנה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ז' שבט 09:16

"טומאה הותרה בציבור" כשרובו טמא, לא כולו..

"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ז' שבט 10:12


"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ז' שבט 10:24

לעניין טומאה הותרה בציבור

 

ז' שבט 11:53

שאי אפשר שכל הציבור יעשה פסח שני...

"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ז' שבט 14:36

נשמע הגיוני

 

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ז' שבט 10:04

הגמרא לא חשבה שיכול לקרות דבר כזה שכולנו נהיה טמאים, אבל אם טומאה הותרה בחלק שטמאים, קל וחומר גדול מאד שאם כולנו טמאים ניתן להקריב בטומאה.

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ז' שבט 17:01

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ז' שבט 17:03


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ז' שבט 17:06

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ז' שבט 17:11

מכל דבריך שמעתי משפט אחד, תקן אותי האם אני טועה:

אינך מעוניין להקריב קרבנות ואתה מחפש תירוצים. נוח לך ממצבך העכשווי.

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ז' שבט 17:31


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

י' שבט 13:59

רק יש לי כמה שאלות...

 

 

איך?

 

הרי אסור  במות,

ואין לנו מושג איפה באמת אמור להיות המזבח.

 

והאם בכלל מותר לנו להכנס להר הבית כטמאים?

 

 

י' שבט 18:47

לגבי המזבח, יש לנו מושג היכן הוא אמור להיות. וכדי לצאת מכלל ספק, אפשר להגדיל אותו במידה כזו שללא ספק הוא יהיה במקומו.

 

להלן הסברי הקדוש:

מידת האמה בעצם גורמת לנו לצרה מכיוון שאיננו יודעים כמה היא אמה וישנה מחלוקת בין הפוסקים האם היא בין 45 ל48 ס"מ, או 56 ל58 ס"מ. לכשעצמו הדבר אינו אמור להוות בעיה, מכיוון שאפשר למדוד מקצה החומה המערבית למזרחית וכן בדרומית והצפונית, ונדע כמה היא אמה על ידי חישוב פשוט למדי, שהרי יודעים אנו שהר הבית היה ת"ק על ת"ק אמה, כמו שמבואר במסכת מדות פרק ב' משנה א'.

 

אלא שכאן צצה בעיה בדמות הורדוס. הורדוס הרחיב את הר הבית משלושה כיוונים, צפון דרום ומערב. את הצד המזרחי לא הרחיב.

בעצם הורדוס הרס לנו את החישוב, ואיננו יודעים כמה הוא הרחיב בדיוק. לו היינו יודעים, הרי היינו יכולים לערות את החישוב ולדעת היכן מקום המזבח.

 

ובאמת אחרי ההסבר הכה נפלא שלי, ניתן להבין - שאין לנו שום מושג היכן מקום המזבח. אז באמת מה אני רוצה בכלל???

 

אלא שיש פיתרון! נניח שאמה היא באורך 58 ס"מ. נמדוד כך מקצה לקצה, ונדע בערך כמה אמות הוסיף הורדוס על הר הבית.

נחשב כך בערך עד שנגיע למקום המזבח פלוס מינוס, וכדי שלא יהיה לנו בעיית בערך - רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה יז': ארבע קרנות של מזבח ויסודו ורבועו מעכבין וכל מזבח שאין לו קרן יסוד וכבש וריבוע הרי הוא פסול שארבעתן מעכבין אבל מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אינן מעכבין והוא שלא יפחות מאמה על אמה ברום שלש אמות כשיעור מקום המערכה של מזבח מדבר.

 

כלומר, אפשר להגדיל את המזבח לגודל כה גדול שודאי הוא יהיה במקום המזבח גם על פי ה"בערך", ולכן בעיה א' נפתרה.

 

בעיה ב': ובכן, להר הבית עצמו מותר לנו להיכנס כשאנו טמאי מתים אך לא בטומאות היוצאות מן הגוף. לעזרה גם אם אנו טמאי מתים (או שרצים) אין אנו יכולים להיכנס. ואכן תקלה, שהרי עלינו להקריב קרבן פסח.

והנה מופיע פתרון במסכת פסחים דף סו', טומאה הותרה בציבור. אין טעם להביא את כל מהלך הגמרא, על כן בפשטות מסקנת הגמרא שם שבמידה ורב הציבור טמא, ניתן להקריב קרבנות ציבור (וביניהם קרבן פסח) בטומאת מת. (לא שרץ, על שרץ טובלים ובערב טהורים) ובעצם מכיוון שהיום כל הציבור טמא, ודאי שאנו יכולים להקריב בטומאה.

 

קרבן פסח - עוד השנה!

 

לא עוד לשנה הבאה בירושלים הבנויה, יהי הנוסח: לשנה הבאה כמו השנה הזו בירושלים!

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י' שבט 21:28

אבל

 

(אני לא ממש למדתי את הדברים האלה...אבל בכ"ז אני מביאה משהו שכן למדתי וסותר את התאוריה שלך: )

 

 

כדי להגדיל את המזבח בתקופת עזרא היה צריך נביא שיורה על כך, וגם על מיקומו של המזבח:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית. 

רש"י במקום מפרש ששלושת הנביאים היו חגי, זכריה ומלאכי. הראשון העיד שמותר להרחיב את המזבח, השני העיד על המקום המדויק שבו עמד המזבח בבית המקדש הראשון (ולפי זה ידעו עולי בבל היכן עליהם לבנות את המזבח החדש), והשלישי העיד שמותר להקריב קרבנות למרות שבית המקדש אינו בנוי, משום שקדושת בית המקדש הראשון לא בטלה.

 

(וגם על זה שמקריבים למרות שאין ביהמ"ק הבאתי רק את מה שלמדתי,יש לזה המשך שמין הסתם אתה מכיר ואם לא אתה יכול לפתוח גוגל)

 

וגם- לפי מה ששמעתי יש 101 שיטות איפה בדיוק היה ביהמ"ק והעזרה. סוו....

 

 

י' שבט 21:56

כן, נביא. הראשון העיד שמותר להרחיב את המזבח, מצויין, הוא אכן המקור לרמ"בם שציטטתי.

השני העיד על המיקום המדוייק - מצויין, בעזרת החישוב הכולל אנו מסוגלים להגיע לאותה תוצאה.

השלישי העיד שמקריבין אף על פי שאין בית, הגמרא הזו מוכרת לי היטב.

 

מה סותר?

 

אמנם שלשתם היו נביאים, אך האם הם ניבאו? לא. העידו.

וגם אם נאמר שניבאו, מה שלא משתמע מהפשט, טוב ויפה, אנחנו לא צריכים נבואה ברוך ה'.

לא צריך נביא לעיניינים כאלו, אם איננו יודעים עלינו באמת להעזר בנביא, אבל אנו יודעים, ברוך ה'.

ולגבי מה ששמעת - אינני יודע מה שמעת, אבל יש 2. ואחת מהן בפשטות כל כך לא הגיונית ודי פשוטה להפרכה - 

השיטה של אדריכל טובייה שגיב, החולק על כל הראשונים והאחרונים, היא שהמשנה במדות מתייחסת לא להר הבית, כי אם לעזרה וההיכל. דבר שניתן להפריך, בקלות.

המשנה במדות: 

הַר הַבַּיִת הָיָה חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה עַל חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה;

רֻבּוֹ מִן הַדָּרוֹם, שֵׁנִי לוֹ מִן הַמִּזְרָח,

שְׁלִישִׁי לוֹ מִן הַצָּפוֹן, מִעוּטוֹ מִן הַמַּעֲרָב.

מְקוֹם שֶׁהָיָה רֹב מִדָּתוֹ, שָׁם הָיָה רֹב תַּשְׁמִישׁוֹ.

 

אם אתם מבינים שהחלק האחרון של המשנה, רובו מן הדרום וכו' מדבר על העזרה, אתם יכולים להזדהות עם אדריכל טובייה שגיב, אם זה נראה לכם מגוחך אתם נאלצים להסכים איתי.

 

קרבן פסח! נבנה המקדש!!!!!!!!!!

 

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י' שבט 22:09

לא הבנתי איך זה המקור של הרמב"ם שהבאת

מה שזה אומר ע"פ מה שהבנתי זה שצריך נביא בשביל להרחיב את המזבח

(או שמא זה עדות לדורות שמותר? יווו זה מסובך הדברים האלה. צריך רב בשביל זההה)

 

 

לאותה תוצאה ***בערך***

 

(זה הכי משתמע מהפשט אחרת למה כתבו שהם היו נביאים?)

 

 

(את המשנה ומה שהסברת שם לא הבנתי)

י' שבט 22:23

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

י' שבט 22:28


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י' שבט 22:30


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

י' שבט 22:26

מה חשבת? שהרמב"ם בדה דברים מליבו? הגמרא בזבחים היא המקור לרמב"ם שמותר להרחיב את המזבח.

 

מה פתאום? למה צריך נביא? הלא נפסק להלכה שמותר, ועל כן מותר. אין צורך בנביא בשביל זה.

 

כן, זו עדות לדורות שמותר.

 

בפשטות בימי בית שני הכל היה מאד מבולבל, כל החכמים הוגלו על ידי נבוכדנצאר, ולא היה חכמים בארץ, וכשהחלו המיעוטים להופיע בא"י לא היה להם עם מי להתייעץ. שלושת הנביאים בפשטות לא נבאו, אלא העידו מה שזכרו מבית ראשון.

 

אם הם היו סנדלרים, היה אכפת לך? לא, אז היו כותבים אנשים. אבל נביאים זו מעלה, זה מלמד גם שהיו בקיאים מן הסתם, ולא איזה "חאפרים" חס ושלום.

 

אני אסביר.

יש אדריכל בשם טובייה שגיב שחושב שהעזרה וההיכל, בעצם בית המקדש, היו בנויים בצד דרום, ולא במרכז, וכהוכחה מביא את המשנה במדות:

 

הַר הַבַּיִת הָיָה חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה עַל חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה;

רֻבּוֹ מִן הַדָּרוֹם, שֵׁנִי לוֹ מִן הַמִּזְרָח,

שְׁלִישִׁי לוֹ מִן הַצָּפוֹן, מִעוּטוֹ מִן הַמַּעֲרָב.

מְקוֹם שֶׁהָיָה רֹב מִדָּתוֹ, שָׁם הָיָה רֹב תַּשְׁמִישׁוֹ.

 

במשנה אנו רואים שכתוב בהתחלה על הר הבית.

הסוף מתאר לנו את שטח ההר בלשון מליצית. המשנה מתארת לנו את הר הבית מחוץ לבית המקדש, מסביבו, ואדריכל טובייה שגיב טוען שהסוף מדבר על בית המקדש, שבעצם בנוי מכיוון דרום, משוך למזרח, ושם נתקעים כי איך יכול להיות שהמיעוט של העזרה היא מן המערב? הלא מצד דרום הרב, ואיך יכול להיות שמגיע כל כך הרבה מהעזרה לצפון?

ניתן לצייר זאת על מפה, אבל זה פשוט ארוך מדי, ובפשטות המשנה מדברת על הר הבית. כך משתמע לקורא. 

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י' שבט 22:03

בניית המזבח על ידי שבי הגולה | אוצר התורה - לגלות את האוצר שבתורה

 

 

 

מפה העתקתי את זציטוט, ועכשיו קראתי חלק מהמאמר קצת יותר בעיון..

 

זה מרתק!

י"א שבט 18:12

"מזבח עד ששים אמה"

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה ו'

"אין להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה"

שם הלכה ה'

"העתיד להבנות מדת ארכו ורחבו ל''ב אמות על ל''ב אמות"

 

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

י"א שבט 23:42

אז אתה יכול להסביר בעצמך את הסתירה ברמב"ם,

שהרי הוא כותב שם בהלכה ג' שמזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה.

לכאורה על פי הלכה יז': "ארבע קרנות של מזבח ויסודו ורבועו מעכבין וכל מזבח שאין לו קרן יסוד וכבש וריבוע הרי הוא פסול שארבעתן מעכבין אבל מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אינן מעכבין והוא שלא יפחות מאמה על אמה ברום שלש אמות כשיעור מקום המערכה של מזבח מדבר." זו סתירה גמורה.

אלא אמנם הדבר אינו מעכב מהקרבת קרבנות, אולם הרמב"ם אומר לנו מה גודל המזבח שיהיה בעתיד.

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ב שבט 08:37

הגעתי (במערב) ל324 אמות זה אומר שהמזבח יהיה צריך להיות גדול יותר מששים אמה

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

י"ב שבט 12:27

איך הגעת למסקנה הזו?

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ב שבט 12:33

האורך של הכותל המערבי הוא 478 מטרים, חילקתי את זה באחת השיטות לגודל של אמה (0.58 מטרים), הורדתי מזה חמש מאות

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

י"ב שבט 08:52

"והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה"

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

י"ב שבט 12:29

אין חילוק בין טהור לטמא שכן שניהם יכולים להקריב קרבן פסח, על כן הכרת לא נעלם.

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 15:27

למה לא מקריבים קרבן פסח בזמן הזה? | שאל את הרב - הידברות

לפי מה שהוא כותב, הבעיה היא לא רק מקום המזבח אלא גם הייחוס של הכהנים ובגדי הכהונה

יש לך מקור לזה שהכרת לא נעלם?

חוץ מזה, להלכה נפסק שטומאה דחויה בציבור ולא הותרה אז צריך שהציץ ירצה על ההקרבה

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

ט"ז ניסן 17:25


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 19:59

הלכות ביאת מקדש, פרק ד' הלכה ט"ו

גם בפסח לה' מובא שזאת ההלכה

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

ט"ז ניסן 20:55

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 21:16

ואם מחמירים, למה אתה רוצה להקל?

אם התכוונת לזה שאין פסיקה בגמרא, זה קיים בהרבה סוגיות אחרות, באף אחת מהן אנחנו לא משנים את ההלכה לפי מה שנוח לנו

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

ט"ז ניסן 22:40


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ז ניסן 11:25

השנה נקריב קרבן פסח!!!! לא עוד כנף צלויה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ערוץ 7

"הטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק"

בפסח לה' זה מופיע בהערה הראשונה

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

י"ז ניסן 16:23


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ז ניסן 16:26

ואפשר להכין עוד, זו לא בעיה קשה כל כך.

ולגבי דיני הריצוי והאם צריך כהן גדול ושהציץ יהיה בבית המקדש - עיין בקונטרס "כתר כהונה"

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ז ניסן 16:27

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 17:41


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 20:11


בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

ט"ז ניסן 20:56

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

ט"ז ניסן 21:19

וכשעברתי על התוכן לא ראיתי שם פרק שנראה שמה שכתוב בו סותר את מה שאמרתי.

לא נראה לי שהסופר הקריב קרבן פסח, די קשה להביא הוכחה ממישהו אם הוא לא סובר כמוך

בטוחים שאתם היחידים בערוץ שקוראים שר הטבעות?

כנסו לפורום שר הטבעות - המקום בשבילכם!

 

 

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"

 

 

 

 

 

 

 

סחלבים!

ט"ז ניסן 22:40


​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????