מחפש מעצב בעל גופן "אלמוני" לתיקון שתי טעויות בקובץ פידיאף.

בהנהלת: רננ. , ט'
כ"ה אדר ב 17:19

כן, גם בתשלום (תלוי כמה...).

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

כ"ה אדר ב 22:13


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

כ"ה אדר ב 23:19

אבל אני לא מעצב. אז יש לי רק וורד וחבריו.

כ"ה אדר ב 23:26


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי