י' ניסן 18:45

כל ישראל ערבים זה לזה!

י' ניסן 22:13


*😀אל תיתן לעולם לשנות לך את החיוך-

תן לחיוך שלך לשנות את העולם😀*

אחיה ערקי ז"ל