אני שבוע 10 בלי בחילות. בשבוע 7 היה דופק.

ז' אייר 12:41

מאז לא נבדקתי

 

מפחדת שמשהו לא תקין

ז' אייר 12:42


ז' אייר 23:07
גם לי היה
אחרי הפלות
חוגג עוד שניה שנה
אבל היה גם ההפך שנפסק הדופק
ח' אייר 19:38

תבדקי, אבל בחילות הן לא בהכרח אינדיקציה לתקינות הריון.

ט' אייר 15:44
שפוסקות בפתאומיות. אבל אם לא התחילו זה לא ממש סימן...

בע"ה יהיה בסדר!