י"א אייר 19:05
א-י
יא - כ
כא - ל
לא - מ
מא - נ
נא - ס
סא - ע
עא - פ
פא - צ
צא - ק
קא - קיב
קיג - קיח
קיט - קכא
קכב - קל
קלא - קמ
קמא - קנ+ יה"ר
י"א אייר 20:07


י"א אייר 21:29
י"א אייר 22:37
י"א אייר 23:35

Life is the people we love"

And what we give to one another

Loving is giving,

🌻 ".giving is life

י"ב אייר 07:59


י"ב אייר 10:38
י"ב אייר 10:40