י"ב טבת 23:54
הקשה כדי לקנות את ארץ ישראל, כמו אברהם שדרש לקנות את מערת המכפלה בארבע מאות שקל כסף ולא בחינם.
י"ג טבת 09:36
....פטורים מפשפוש במעשים?
י"ג טבת 11:21

בסוף ייסורים זה מנעד רחב.

יש ייסורים שזה יותר מאמץ קשה ויש סבל.

הייסורים של ארץ ישראל לא חייבים להיות סבל ואם זה כך צריך לעשות חשבון נפש.

י"ג טבת 11:33

אולי יעניין אותך