ו' שבט 12:18

יצא לי לתהות... לפי רשבי.. הפסוק ואספת דגנך הוא במצב לא אידיאלי..

אבל האמת היא שעל רשבי לא קשה רק הפסוק ואספת דגנך.. אלא עוד המון פסוקים.. מי מקיים מצוות פאה? נטיעה? ערלה? מי נצטווה לא לרמות במשא ומתן?

זה נראה פשוט שהתורה מכוונת לכך שישנם חקלאיים בעלי שדות ובעלי מלאכה.. ולא כולם יושבים ללמוד..


בקיצור, האם צריך לומר שמחלוקת רשבי ורבי ישמעאל היא דווקא ביחס לתלמידי חכמים? כי אם ביחס לכל העם אחוז לא קטן של פסוקים בתורה  לא מובן למי מכוונים....

ו' שבט 13:21

אולי יש פה רובד של שליחות, כלומר - הגוי הוא העבד או העובד שלך, ואתה מצווה שהוא לא יעבור על התורה. או שאתה צריך להפריש (זה קיום מצווה ממש) מכל מה שהוא עובד ומצמיח.

האם אני רץ כדי לחסוך זמן או כדי להרוויח זמן? האם אני נרדף מההעדר או רודף אחר השלמות?

"אתה יכול לזכות בכל הטוב שבכל העולמות אם תתחיל עוד פעם אחת מחדש." [שמואל פרדניק, בדרך אל הגאולה]

מנהל פורום פרוזה וכתיבה חופשית ופורום צלילים ומוסיקה - מוזמנים לבוא לבקר!

ו' שבט 15:13

בערך כפי שהצעת מובן מעין איה שמה, וז"ל בסוף: "מפני שהמחלוקת היא בעצם טבע האדם, אם הוא עלול להיות עסוק בשום דבר מעשי כי אם בהשכל ודעת או שהוא דבר שלמעלה מטבעו, ואם ימצאו אנשים נעלים שהם ירגישו בעצמם כי לגדולות נוצרו והעסק בחכמה ושכל הוא להם לעונג טבעי באין הפסק וחילוף כלל, הם למעלה מהטבע האנוש. אבל משפט התורה צריך שיהיה רק לפי טבע האנושי הנוהג ברוב ולא נתנה למלאכי השרת. ע"כ אמר שמהעיון יקשה להבחין דבר זה, כי אם מהניסיון נדע שהדבר הנוהג ברוב הוא מורה על היסוד הטבעי".

 

וזה ממשיך דברי המהר"ל לגבי כל תורה שאין עימה מלאכה וכו'", וז"ל: "כאשר האדם עמל בשני דברים דהיינו בדרך ארץ שהאדם עושה להנהגת גופו מה שצריך לו, ומה שהאדם עמל שלמות נפשו שהיא התורה כמו שהוא דרך ארץ להשלים גופו ואז לא נמצא העוון, כי עמל שניהם להשלים את עצמו, והעוון לחסר את עצמו, ולכך יגיעת שניהם דווקא כאשר האדם עוסק בדבר שהוא להשלים את עצמו לגמרי ודבר זה משכחת העוון שהוא חסרון לעצמו…אבל אם עוסק בתורה בלבד, מאחר שאינו עוסק להשלים את עצמו דבר שהוא לצורך גופו גם כן אפשר שימצא חטא ועוון, כי צריך לעסוק בהשלמתו של אדם שהוא כולל גוף ונפש, [וזהו משכחת עוון].".

ו' שבט 21:01

הכי בולט זה אשת יפת תואר.

אבל גם מצוות כמו שחיטה, כיסוי הדם, וכל מה שתלוי בענייני אכילת בשר,

דיני ממונות,

אולי גם נשיאת אישה שניה, ועוד..

ז' שבט 12:05

ועדיין הוא מקיים את המצוות התלויות בארץ כי זה נזקף לבעל הבית.

אולי יעניין אותך