י"ח שבט 14:42

השאלה והתשובה מעניינות אז חשבתי שיהיה מעניין לשתף.


שאלה: האם מותר לתת שוחד לפקידים במשרדים ממשלתיים, למשל, על מנת לקדם ענייניים שכשלעצמם הם חוקיים אבל בלי שוחד לא יהיה סיכוי לקדם אותם ?


תשובה: בהתחלה הוא יוצא נגד השלטון האסלאמי המושחת שמביא למצב כזה, אבל זה הקטע הפחות מעניין מבחינתנו. מה שמעניין יותר זאת התשובה שלו שהוא לא יכול לתת פסק הלכה שהדבר מותר, שוחד זה שוחד והדבר אסור, אבל (!) כל אחד יודע מה הנחיצות / ההכרח ויהיה אדון לעצמו.


בביאת ג״צ ובחורבן בג״צ ננוחם. 

 

(ותודה לשום וחניכה)

י"ח שבט 14:58

חלק מדברי הפתחי תשובה בחו"מ סימן ט (וחייבים לשאול פוסק לפני):

"גם בליקוטי שו"ת חתם סופר חלק ששי סי' י"ד מענין זה ומסיק שם דלית דין ולית דיין להתיר לתת שוחד לב"נ להטות לו משפט ח"ו... אך לפעמים היה מותר כגון בדורות הקודמים (ובארצות רחוקות שלא היה משפט ישר בארץ) ורוב פעמים הישראל יודע ברור שהדין עמו ושכנגדו מודה או שידוע ומבורר שהוא חייב לו אלא שקשה להוציא חובו מיד העובד כוכבים הלוה והשופט מתרשל ומתרחם על העובד כוכבים שהוא בעל דתו וסובר שעשה מצוה בזה שלא לנגוש העובד כוכבים עבור ישראל בזה היה מותר ליתן שוחד להשופט לעשות משפט צדק ולא מבעיא דלא הי' הישראל עובר על לפני עור אדרבה מצוה היה עביד דלולא שוחד שלו השופט מטה משפטו של ישראל והיה עובר על ז' מצות שלו ועכשיו ניצול מזה בשוחד כזה...

ועיין בס' בר"י אות ג' בדיין עובד כוכבים שנתמנה מכח שר עובד כוכבים והוא רודה במקל וביד חזקה הוא שופט כרצונו ובאו לדון לפניו ראובן ושמעון ודחה דינם עד למחר וראובן ירא שמים ונודע לו כי שמעון בעל דינו אמר לדיין לתת לו שוחד שיטה את הדין ונתרצה ואם הוא יקדים לתת שוחד יהא מוצל מאש בעל דינו ע"כ שאל ראובן אם מותר לו לתת שוחד לדיין הנ"ל לזכות את הזכאי כיון שהדבר ברור שאף אם הוא לא יתן יקח הדיין הדיין שוחד משמעון תו ליכא לפ"ע דבלא"ה בדין זה עצמו הדיין לוקח שוחד וגם כי עי"ז יציל להדיין מהטות משפט ואת שמעון מגזל והאריך בזה ומסיק דאין שום היתר בזה ע"ש."

כ' שבט 10:54

מדובר בהתמודדות לגיטימית  (להבדיל. גם בשו״ת המקורי) של מערכת הלכתית מול ממסד מושחת. 

בביאת ג״צ ובחורבן בג״צ ננוחם. 

 

(ותודה לשום וחניכה)

כ' שבט 19:41
והפרסום של מישהו דתי שנתן שוחד, זה יכול לגרום לחילול השם.
כ"ב שבט 18:46

בביאת ג״צ ובחורבן בג״צ ננוחם. 

 

(ותודה לשום וחניכה)

כ"ה שבט 15:50

ב"ה בארץ לא חווים את זה ביום יום

אבל יש מדינות שאין מה לעשות ככה זה עובד ובלי זה אי-אפשר לזוז

אני מכיר סיפור על יצואן ששלח משלוח להודו, היה בלבול בחבילות בקיצור מה שהגיע להודו זה תרופות שמוגדרות כסמים שכנראה יועדו למקום אחר (לא משהו לא חוקי פשוט זה לא היה אמור להגיע לשם)

אחרי המון רצוא ושוב עם עמיל המכס ההודי המסקנה הייתה שהדרך היחידה לשחרר את זה היא לשחד את פקיד המכס המקומי וזה מה שעשו

י"א אדר א 11:30

בביאת ג״צ ובחורבן בג״צ ננוחם. 

 

(ותודה לשום וחניכה)

אולי יעניין אותך