ט"ז אדר א 00:22

העולה מדברי הראשונים לעניין ברכת צלף, דעל דבר שהוא עיקר נטיעתו של העץ, עליו מברכים בורא פרי העץ, ועל דבר הנאכל מן העץ אולם שאינו עיקר סיבת נטיעתו - מברכים 'אדמה'. ותמהתי, למה בהכרח יש רק פרי אחד ומיוחד לעץ? למה לא יתכן לומר שישנם שני פירות עיקריים (כגון תמרות ואביונות) ועל כ"א מהם יברכו העץ?

האם אני רץ כדי לחסוך זמן או כדי להרוויח זמן? האם אני נרדף מההעדר או רודף אחר השלמות?

"אתה יכול לזכות בכל הטוב שבכל העולמות אם תתחיל עוד פעם אחת מחדש." [שמואל פרדניק, בדרך אל הגאולה]

מנהל פורום פרוזה וכתיבה חופשית ופורום צלילים ומוסיקה - מוזמנים לבוא לבקר!

אולי יעניין אותך