ט' בחשוון תשס"ט 12:36

מה הראשי תיבות של:

בבאאהוהוהתוועפתואמעפה

(אלו ראשי תיבות אמיתיים של משהו יהודי ידוע...)

י' בחשוון תשס"ט 21:23
בראשית ברא א-לוקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובהו ורוח א-לוקים מרחפת על פני המים
י' בחשוון תשס"ט 21:23
בראשית ברא א-לוקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובהו ורוח א-לוקים מרחפת על פני המים
י' בחשוון תשס"ט 21:29
כחח
י' בחשוון תשס"ט 21:40
שכחת את "וחשך על פני תהום"..
י' בחשוון תשס"ט 21:51
י"ב בחשוון תשס"ט 11:11
אהאאהמממ"ע?


אנכי ה' א-לוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים מבית עבדים...

אבל ברצינות- מה הר"ת של

אאאאא"א

לא, זה לא "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק..."
י"ב בחשוון תשס"ט 13:17
"איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו"
י"ב בחשוון תשס"ט 16:50
אני חשבתי על "אנכי אלוקי אביך אלוקי אברהם אלוקי... (יצחק ואלוקי יעקב)"
י"ז אייר 09:12
י"ב בחשוון תשס"ט 12:10
מאלמחושבנבר"א
גם זה קשור ליהדות.. וזה מוכר...
י"ב בחשוון תשס"ט 17:00
יום רבין שמח....!

תהרגו אותי, לא אכפת לי.
י"ב בחשוון תשס"ט 18:12
בכל אופן הוא היה ראש ממשלה ולא רוצחים בן אדם על חילוקי דעות!אפילו רשום בתורה לא תרצח!בגלל חילוקי דעות ובגלל שאתה לא מסכים עם בן אדם אתה תרצח אותו?!
י"ב בחשוון תשס"ט 18:35
בס"ד

הרבה אנשים לא מקיימים את מה ש"כתוב בתורה" כלשונך.
כתוב בתורה גם שצריך לשמור שבת, אז?
אם אני לא מסכימה על משהו מסוים, אז חלילה אעבור על דברי התורה?
על יגאל עמיר, כנראה, זה לא עבד.
י"ג בחשוון תשס"ט 09:43
אבל בלי קשר לזה שהוא היה ראש ממשלה. אם אני ארצח אותך תהיה לזה בדיוק אותה משמעות, ויגאל עמיר לא יותר גרוע בשום אופן מהערס התורן שדקר מישהו במועדון.
י"ב בחשוון תשס"ט 19:46
התשובה היא: "מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרתה בי נישמתי בחמלה רבה אמונתיך"
י"ד בחשוון תשס"ט 18:29
מה זה:
שאל"ת?
י"ד בחשוון תשס"ט 19:04
י"ז בחשוון תשס"ט 19:51
"שיוויתי ה' [מתחיל בא'] לנגדי תמיד"...
י"ד בחשוון תשס"ט 20:36
בס"ד
איפוא יש בתורה 3 פעלים שונים, רצופים, אחד בעבר, אחד בהווה ואחד בעתיד?
ט"ו בחשוון תשס"ט 11:08
איפה יש תשע מילים רצופות שמסתיימות באותה אות?
ג' בכסלו תשס"ט 13:24
פרשת וישלח... אנונימי
אות מם סופית
י' סיוון 18:12

השם עימכם!

י"ד בחשוון תשס"ט 20:58
כל ילדי כיתה א' מצטלמים בסוף הטיול, והמורה מנסה לשכנע אותם לקנות את התמונה.
"כדאי לכם" היא אומרת "יום אחד תראו את התמונה ותגידו- הנה שלומית, שהיום היא עורכת דין, הנה יואב שהיום הוא רופא..."
אחד הילדים ממשיך: "והנה באמצע המורה, שהיום היא מתה..."
י"ד בחשוון תשס"ט 21:11
מתלה למעילים בבי"ס היה כתוב "המתלה נועד למעילים"
ואחד התלמידים הוסיף "וגם למורים"...
ט"ו בחשוון תשס"ט 11:06
מה זה:
עאל"ת?
ט"ז בחשוון תשס"ט 12:40
ט"ז בחשוון תשס"ט 13:40
י"ז בחשוון תשס"ט 19:53
או לחילופין: עזבי, את לא תביני...

מה זה:
זל"ע?
ג' בכסלו תשס"ט 23:21
י"ז בחשוון תשס"ט 19:43