כ"ה בתמוז תשע"ד 09:43
מנהרה היא כמו כביש שסוללים מתחת לאדמה מנקודה א' לנקודה ב'. (במקרה שלנו, מאזור ערבי, לאזור יהודי, או לאזור ריק)
 
פיר הוא כמו פתח שעולה (כמו מעלית) מכל נקודה שהיא במנהרה אל פני האדמה.
 
 
 
לכן ייתכן שתהיינה 10 מנהרות, ו-30 פירים. (ח"ו)
 
 
עוזר?

There are no such things as adults, only children who have learned how to behave in public.

(original quote)

כ"ה בתמוז תשע"ד 09:58

There are no such things as adults, only children who have learned how to behave in public.

(original quote)

כ"ה בתמוז תשע"ד 10:29

מאוזן (פחות או יותר) זה מנהרה

מאונך זה פיר

כ"ה בתמוז תשע"ד 10:48

ואז מאונך זה מנהרה ומאוזן זה פיר

כ"ה בתמוז תשע"ד 11:40

אולי יעניין אותך