המכתב ששיגר מכון ויצמן לעובד מוסיף לפידות: "הינו בלתי סביר, נוגד את החוק ואת תקנות הציבור בצורה קיצונית ונוגד את כל מערכת החוקים הנוגעים ליחסי עובד מעביד במדינת ישראל".

כזכור פורסם בימים האחרונים כי מכון ויצמן שיגר אל אחד מעובדיו, איגור פצ'רסקי, המועסק במחלקה לגנטיקה מולקלורית, מכתב שבו הודעה כי אם ימשיך לענוד את הטלאי הכתום על בגדו יפוטר ללא פיצויים. במכתב שנשלח אליו נכתב: "ניתנת לך בזאת אזהרה אחרונה להסיר את הטלאי, וזאת, בתוך 24 שעות מקבלת מכתב זה. היה ולא תפעל כאמור, ינקוט המכון צעדים נגדך לרבות הפסקת העסקתך, תוך שלילת פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת".

המכון טען בהודעתו כי אינו מאפשר ואינו משמש "במה, פרטית או קולקטיבית, ובודאי לא פוליטית, לדעות או השקפות עולם כלשהן, שאינן קשורות במטרותיו של המכון". עוד נמסר בהודעה כי "אמירה זו או אחרת של עובד, בדרך כלשהי, ופסיבית ככל שתהיה, הגורמת לשיבושים בעבודה או ניצול זמן בעבודה לצרכי דיונים שאינם ממין הנושאים למענם קיים המכון ופועל מזה שנים, אינה מאפשרת מהלך תקין של עבודת המחקר המתנהלת בכתלי המכון, והיא זרה לנוהליו ואורחותיו. על אחת כמה וכמה כשמעשה זה או אחר מתפרש, בצדק או שלא בצדק, כפגיעה ברגשות הציבור בשל הקשר השואה המתעורר או מיוחס לטלאי הכתום".

המכון הוסיף כי נעשו פניות שונות לעובד מצד מנהלי המכון "שהתנהלותו פגעה במהלך העבודה הסדיר" אך הן לא הניבו תגובה ראויה ולא נענו. גם שיחה שנערכה לו עם סגן הנשיא של המכון, ו"אשר בה הובהר לעובד כי אין ביכולתו של המכון לאפשר התנהלות כזו או אחרת המשבשת את מהלך העבודה התקין, לא הביאה אלא לתגובה שאיננה ממין העניין. בנסיבות שנוצרו, לא עמדה כל אפשרות בפני הנהלת המכון אלא להעמיד בפני העובד את האפשרות לפעול על פי נוהלי המכון, או לסיים את עבודתו במכון".

עו"ד לפידות מוסיף כי גם אם לטענתו של מכון ויצמן הצגת עמדה פוליטית מפריעה, 'דבר שהוא תמוה בפני עצמו', הרי שצריך להיות יחס מינימלי ופרופורציונלי בין הבעיה לבין הסנקציה. עושה רושם כי הנהלת המכון הגיבה בהיסטריה, ומצטרפת לאווירת העליהום הכללי. מוטב היה למכתבו של מכון ויצמן שלא היה בא לעולם, כיוון שהוא ראוי יותר למשטרים אפלים ולא מתאים למכון אקדמאי במדינה דמוקרטית. זכות הביטוי של העובד היא זכות יסוד דמוקרטית והדרכים להגבלתה חייבים להיות מדודים ולא חסרי רסן".

כתבתנו מציינת כי פצ'רסקי מצידו הגיב להודעת האיום על פיטורין מצד הנהלת המכון כי אין בדעתו להענות לדרישתם שכן מדובר לדידו בעקרון, והדרישה להסיר מזכירה ימים אפלים בברית המועצות. הוא הבהיר כי לא יעתר לדרישות המכון גם אם יעלה הדבר במשרתו ובמצוקה כלכלית אליה ייקלע.
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו