קוברים את בית הכנסת בשאנור

צה"ל החל לקבור את ביהכנ"ס בישוב העקור שאנור, בצפון השומרון. לא ניתן לפרקו ולאור החלטת הממשלה כי אין להרוס ביכנ"ס, הוחלט לקבור אותו בחול. דובר מגורשי שאנור: שרון מצפצף על כולם ומחלל בית כנסת.

, ט"ז באלול תשס"ה | עודכן: 19:33

מערכת הביטחון החלה אתמול בקבורת בית הכנסת בישוב שאנור שפונה, בצפון השומרון והיום עם השלמת הקבורה צפוי להסתיים יישום תכנית עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון. בית הכנסת לא ניתן לפירוק ולהעתקה וכזכור הממשלה אסרה להרוס בתי כנסת בישובים שפונו.

כוחות הבטחון חיפשו פתרון אחר לבית הכנסת והוחלט לקבור אותו בחול. אתמול החלה מלאכת הריסת קירותיו כשאת אולם התפילה ימלאו בחול, וכך לטענת כוחות הבטחון, יישמר האולם ולא ייפגע.

דובר מגורשי שא-נור, יוסי דגן, אומר בתגובה כי "שרון שוב מצפצץ על כולם ומחלל בית כנסת. קבורת בית הכנסת בטונות של חול היא הריסה בידיים של אריאל שרון שמחלל את בית הכנסת בשא-נור ונותן גט כריתות לעם ישראל".