ואנחנו קמנו ונתעודד - חוברת בעקבות הגירוש

דבריהם של רבנים ידועי שם ובראשם הרב שפירא כרוכים יחדיו בחוברת חדשה, 'ואנחנו קמנו ונתעודד' שמה. בחוברת סוגיות בבירור דרכה של הציבור הדתי לאומי בעקבות "קריעת חבלים מארצנו הקדושה".

תגיות: גוש קטיף
, י"ג בתשרי תשס"ו | עודכן: 09:19

"ראינו את מסירות הנפש העצומה של הציבור שלנו וראינו גם את התפילות המרובות שיצאו מעומק הלב וודאי לא שבו ריקם, אך כל זה עדיין לא מרפא את כאבנו, הפצע פתוח והמכה כואבת, ועימה עולות שאלות רבות שאנו חשים צורך לברר דוקא בעת הזו", כך נפתחת החוברת "ואנחנו קמנו ונתעודד", העוסקת בבירור דרכה של הציבור הדתי לאומי בעקבות "קריעת חבלים מארצנו הקדושה".

החוברת נפתחת בדבריו של הרב אברהם שפירא, הרב הראשי לישראל לשעבר הדן בנושאי פסיקה בעניינים ציבוריים, ומופיעים בה מאמרים מהרב שאר ישוב כהן בעניין קדושת בתי הכנסת בגוש קטיף, הרב דב ליאור בעניין מחשבות לאחר הגירוש, ומהרב זלמן ברוך מלמד בנושא היחס לצבא ולמדינה בעקבות הגירוש, ומרבנים נוספים, כך מוסר כתבנו ידידיה הכהן.

מוציאי החוברת רואים כמטרה לעצמם לברר וללבן את השאלות הרבות שצצו לאחרונה בנושאי היחס לצבא ולמדינה, סמכות הפסיקה בנושאים ציבוריים, בעיות אמוניות בעקבות הגירוש ודרכו של הציבור הדתי-לאומי כעת, "אם כאשר באה צרה על אדם פרטי חובה עליו לשאול, לברר, לפשפש ולמשמש, על אחת כמה וכמה כשבאה צרה על ציבור, ישנן שאלות רבות אותן זועק הציבור ומבקש לברר, החל בשאלות האמוניות היסודיות, דרך בירור יחסנו כלפי המדינה ומוסדותיה, וכלה בדרכי המאבק ובשאלות המעשיות להמשך הדרך", כותבים מוצאי החוברת.