בפתח התערוכה, ששמה 'השוד הגדול', נשאלים המבקרים בה "חשוב, האם ייתכן שהתמונה שירשת מסבך, ומוצבת בסלון ביתך, היא בעצם תמונה שנגזלה ממשפחה יהודית?". במהלך התערוכה מפורט האופן בו גורשו יהודי לוקסמבורג במהלך ימי מלחמת העולם השנייה ורכושם וחפצי האומנות שלהם נשדדו על ידי הממשל הנאצי והאזרחים שבמדינה.

בלחלק מהמקרים התפתו תושבי לוקסמבורג להאמין כי הם יוצאים מביתם לתקופה קצרה ומסרו לשכניהם וידידיהם הגויים את חפצי האמנות והרכוש יקר הערך שלהם. לאחר רציחתם בידי הנאצים הותירו המשפחות הלוקסמבורגיות את הפריטים בידיהם והורישו אותם לילדיהם.

בתום התערוכה נקראים המבקרים להשאיר במקום פרטי אמנות וחפצים יקרי ערך שקיים ספק בלב המבקר אם הם אכן שייכים לו או שמא מדובר ברכוש יהודי גזול.
(ש)