בסרט מצוייר חדש של חברת וידאו קט ניתן לחזות בחייו ותולדותיו של אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, הרמב"ם, ר' משה בן מיימון. הסרט מלווה את הרמב"ם מימי ילדותו בעיר קורדובה שבספרד, דרך נדודיו, בשל רדיפות המוסלמים, עד לארץ ישראל ועד לחייו במצרים כרופא המלך.

בין פרטי חייו האישיים של הרמב"ם כמות אחיו האהוב, שזורים הסיפורים שמאחורי כמה מכתביו המפורסמים כ"יד החזקה", "מורה נבוכים" ואיגרותיו המפורסמות ליהודי תימן. יוצרי הסרט השכילו לשלב באופן סיפורי ומעניין ביותר את המניעים שהביאו לכתיבת חיבורים אלו.

סרט זה הוא המשך לסרט שהפיקה חברת וידאו קט על חייו של ר' שלמה יצחקי, רש"י, גדול פרשני התורה.