היום מפרסם השב"כ באופן רשמי את הדו"ח המסכם את שנת 2005. על פי דו"ח זה, הרואה בנטישת ציר פילדלפי על ידי צה"ל נקודת מפנה בסוגיה הביטחונית, במהלך השנה הזו חלה עלייה דרמטית במספר הברחות הנשק ואמצעי הלחימה ממצרים לרצועת עזה.

בשב"כ קובעים כי מנגנוני הביטחון הפלשתיניים אינם עושים דבר כדי למנוע את ההברחות ובכך הופכים את הגבול בין מצרים לרצועה מתווה קל ובטוח להחדרת האמצעים על ידי ארגוני הטרור השונים.

כתבנו שמעון כהן מדווח כי על פי הנתונים המתפרסמים היום מתברר כי מאז תם הליך ההתנתקות ונפרץ הגבול בין עזה למצרים הוברחו לרצועה כ-200 מטולים לירי נגד טנקים וכשלוש מאות וחמישים טילים נגד טנקים. כמו כן הוברחו כחמשת אלפים רובים ואקדחים. יצוין כי גם בטרם ההתנתקות הבריחו הפלשתינים לרצועת עזה מטולי נ"ט וטילים אולם בהיקפים מצומצמים בהרבה. על פי הנתונים המתבררים היום עד ההתנתקות עלה בידי המחבלים להריח כעשרים מטולים (עשירית מההיקף לאחר ההתנתקות) וכחמישים טילים (שישית ממספר הטילים שהוברחו לאחר ההתנתקות). נזכיר כי ההתנתקות בוצעה לקראת סופה של השנה, עובדה המחריפה את חומרת הנתונים.


כאן המקום להוסיף כי דו"ח השב"כ המסכם מעלה ירידה חדה במספר הנפגעים בפעולות טרור בשנת 2005. כך מדווח כתבנו קוביפינקלר.

מנתוני הדו"ח עולה שבשנה זו בוצעו 2990 פיגועים כנגד מטרות ישראליות במהלך שנת 2005. במתווה פיגועי ירי תלול מסלול אף הסתמנה מגמת עלייה בהשוואה לשנת 2004 עם 377 נפילות רקטות בשנת 2005 לעומת 309 נפילות אשתקד.

עלייה בכמות הפיגועים הסתמנה גם ביהודה עם 379 פיגועים לאחר ההכרזה על ההרגעה לעומת 288 פיגועים עד להכרזה על ההרגעה בתקופה המקבילה. הירידה המשמעותית הסתמנה ברצועת עזה עם 1205 פיגועים לעומת 2637 עד להכרזה על ההרגעה בתקופה המקבילה.

כמו כן, מבחינת רף ההתרעות בשנת 2005 ניתן לראות כי המוטיבציה בקרב ארגוני הטרור לפגוע במטרות ישראליות לא השתנתה וכי רמת ההתרעות החודשית, לרוב הייתה גבוהה.

עם זאת, כאמור, ניתן לציין כי קיימת ירידה משמעותית בכמות הנפגעים הישראלים. במהלך שנת 2005 נהרגו 45 ישראלים, בהשוואה ל- 117 הרוגים בשנת 2004, ירידה של כ- 60%. יש לציין כי 23 ישראלים, מחצית מכלל ההרוגים בשנת 2005, נהרגו ב- 7 פיגועי התאבדות המהווים אחוז מזערי מכלל הפיגועים שבוצעו בשנה זו.

גם בכמות הפצועים הסתמנה ירידה, אם כי מתונה יותר: בשנת 2005 נפצעו 406 ישראלים, בהשוואה ל- 589 פצועים בשנת 2004, ירידה של כ – 30%.

הירידה בכמות הנפגעים נובעת בין היתר מסיכול או שיבוש, בעיקר של פיגועי התאבדות. במהלך שנת 2005 נעצרו על ידי השב"כ באיו"ש 160 מתאבדים פוטנציאליים.
(ש)