ישראל מידד, סגן יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת מבקר ביומן הצהרים של ערוץ 7 את התנהלות התקשורת מול מצבו הרפואי של ראש הממשלה שרון.

מידד מציין שבנושאים חשובים אחרים מוצאת התקשורת לנכון להתייחס רק על ידי מומחה אחד, מעין מומחה הבית של כלי התקשורת, כדוגמת משה נגבי, המומחה המשפטי. זאת לעומת הטיפול במצבו הרפואי של שרון, שבנושא זה רבו המומחים המרואיינים. מידד מקווה שיהיה באירוע הנוכחי אות לבאות ובעתיד תמצא התקשורת מקום להשמיע את דעתם של מומחים רבים בכל נושא ונושא.

פרט נוסף אותו מבקר מידד הוא התייחסות המזכיר לו את ההתייחסות הסינית למאו צה-טונג הדיקטאטור הסיני. לדבריו נזכר בדמותו של צה-טונג כשראה ילדים שרים בהופעה טלוויזיונית לרפואתו של שרון וברכותיהם להחלמת שרון מצוטטות בתכנית מרכזית בטלוויזיה. מידד מרמז לתכנית אותה הנחה דודו טופז אמש בערוץ השני של הטלוויזיה, שם הובאו ילדי בית ספרו של אריאל שרון לשיר, והוקראו ברכות שנוסחו על ידי ילדי בית הספר ורוכזו באוגדן מיוחד. לדברי מידד גם כשהמנהיג הסיני היה חולה הובאו ילדי בית ספר וגן בפני הציבור כדי להקרין חום כלפי המנהיג.

מידד מדגיש שאינו משווה את שרון למאו צה-טונג, אלא את פולחן האישיות שבוצע אז לזה שמבוצע היום. "התקשורת צריכה לקחת צעד אחד אחורה ולהיכנס לפרופורציה", הוא אומר.

באשר לנפח ההתייחסות התקשורתית אומר מידד כי לא ניתן להתנער מהמציאות החדשותית המלווה את החיים בישראל ללא הרף. בעבר, הוא מזכיר, היינו רגילים לחדשות אחת לשעה, לאחר מכן אחת למחצית השעה, ואולם כעת מדובר בחדשות סביב השעון. עם זאת לדבריו "מינון החדשות סביב ראש הממשלה ממרכז אותנו סביב העניין הזה ולא סביב הקסאמים, אל-קעידה וכיוצא באלה".

באשר למונחים המקצועיים בהם משתמשת התקשורת לנוכח הסוגיות הרפואיות בהן היא עוסקת כעת, אומר מידד כי על אף שמדובר במונחים שהציבור אינו משתמש בהם ביומיום הרי שהציבור בישראל "אם רק ישמיעו לו את המונחים 10 פעמים היא כבר יהיה מומחה בזה. לדעתי הציבור בישראל הפך לעם המומחה ביותר בעולם לנוירולוגיה בחודש האחרון..."

להאזנה לראיון