על פי התוכנית הנדונה בימים אלו בקרב גורמים שונים במשרד הביטחון, תפסיק ישראל את רוב הפעילות במעברים המחברים בין ישראל לרצועה. תוכנית השיירות הפלשתיניות בין הרצועה ליו"ש לא תופעל. מעבר סופה ייסגר לחלוטין. מעברי ארז וקרני יופעלו במתכונת מצומצמת. תופסק כניסת פועלים פלשתינים לישראל מהרצועה, ותורשה לזמן מוקצב רק כניסת סוחרים.

על פי הדיווח הצמצום לא ייעשה בבת אחת אלא באופן הדרגתי. בסופו של התהליך גם סוחרים לא יורשו להיכנס לישראל. עם זאת אין כוונה של ישראל לנתק את אספקת המים והחשמל לרצועה.

כתבנו מציין עוד כי במערכת הביטחון מוטרדים מהנעשה במעבר רפיח. גורם ביטחוני אמר לכתבנו כי הסדרי הביטחון עליהם סוכם עם ארה"ב והפקחים האירופאיים לא פועלים בשטח. המידע על העוברים במעבר מגיע לישראל מאוחר מדי, כאשר האיש כבר נמצא בתוך הרצועה. הפקחים האירופאים צמצמו את פעולתם, במיוחד בימים האחרונים כאשר ברצועה סוערות הפגנות אנטי-מערביות בגלל הקריקטורות בעיתון דני של הנביא מוחמד.

במקרה כזה, אומרים במערכת הביטחון, כאשר אין לנו שליטה על מה שנכנס לרצועה, לא נוכל לאפשר
מעבר חופשי בין הרצועה ליו"ש. הרצועה תצטרך להיות מנותקת מיו"ש.


המימשל יעבור מרמאללה לעזה:

ההערכה במערכת הביטחון היא שאחרי שתקום ממשלת חמאס, המוקד השלטוני של הרשות הפלשתינית יעבור מרמאללה לעזה. ממידע שהגיע לירושלים עולה כי גם בחמאס מודעים לאפשרות של ניתוק בין הרצועה ליו"ש, והם נערכים לאפשרות של שרים היושבים ברצועה, וסגני שרים ביו"ש, כדי שהחמאס יוכל לנהל גם את יהודה ושומרון.

בירושלים חוששים כי גם אם אבו-מאזן יצליח לשמור לעצמו סמכויות שלטוניות, הוא יהיה בפועל לא יותר מאשר "בובה" של החמאס.