העותרים הם חברת ציפחה אינטרנשיונל המקימה את שכונת "אחוזת ברכפלד", השכונה הצפונית של מודיעין-עלית, "קרית ספר דיור מודיעין בע"מ" _ החברה הבונה את קרית-ספר, ו"הקרן לגאולת קרקע" שביצעה את רישום הקרקעות.

כתבנו חגי הוברמן מוסר כי החברות טוענות שבתכנון תוואי הגדר המתוקן, התעלמה מערכת הביטחון מבעלותן המוכחת של חלקות שבבעלותן, בהן עובר התוואי.

מערכת הביטחון אף סירבה במפגיע, לטענתם, להתחשב בהשלכות מרחיקות הלכת של התוואי שנקבע על עתידה והתפתחותה של המועצה המקומית מודיעין עילית.

החלקות הללו הינן חלק הארי מתכניות המיתאר ועתודות הקרקע של המועצה המקומית מודיעין עילית - יישוב שכבר היום הוא בן למעלה מ-33,000 תושבים ומתוכנן להגיע עד כדי 150,000 תושבים. על פי תוכנית האב של משרד השיכון וממשלת ישראל, חלקות אלו מהוות מרכיב חיוני בהפיכתה של מודיעין עילית למכלול עירוני אחד, לרבות פיתוח מוסדות, מתקנים, תשתיות, שטחים ציבוריים ושטחי מסחר ותעשיה אותם היא חסרה כיום, בשל ההנחה שאלה יוקמו בשטחי חלקות אלו.

מגישות העתירה אומרות כי רכשו במיטב כספן את החלקות מתושבים מקומיים, לשם הקמתה והמשך התפתחותה של המועצה המקומית מודיעין עילית. כל החלקות נרכשו כדין והינן בבעלותן של העותרות. כל החלקות נמצאות בהליכי רישום ראשון, אשר הוקפאו, בידיעת מערכת הביטחון, בשל הסכנה הנשקפת למוכרים באם יוודע דבר המכירה. יש לציין, כי כ-12 בני אדם(!) כבר נרצחו על רקע מכירת קרקעות באיזור זה בלבד.

העותרים טוענים כי התוואי המקורי מאפשר שימוש בחלקותיהן של העותרות ואינו פוגע במרקם החיים של מודיעין עילית. אמנם, גם תוואי זה עובר ברובו הגדול בחלקות הנמצאות בבעלותן של העותרות, אולם נוכח חיוניותו לביטחון תושבי מדינת ישראל ופגיעתו המידתית, המאפשרת עדין ניצול סביר של יתרת הקרקע, אין לעותרות אלא להשלים עימו.

כתבנו חגי הוברמן מוסיף כי עתירה נתמכת בחוות דעת של האלוף (מיל') ד"ר יום טוב סמיה, בכל הנוגע להיבטים הביטחוניים של תוואי הגדר, בחוות דעת של עו"ד אורי שטנדל, בכל הנוגע לביסוס זכויותיהן של העותרות בחלקות הרלבנטיות והדין החל באזור יהודה ושומרון ובחוות דעת של האדריכל
גיורא גור, מתכנן ערים, בכל הנוגע להשלכות התוואי על התפתחותה ועתידה של מודיעין עילית ועל מרקם החיים של תושביה.