(בתצלום: הזמנת העיתון לקראיו להשתתף בתחרות, כפי שהובאה ב'הארץ')

על תחרות הקריקטורות-המבחן למערב הכריז העיתון כמענה לקריקטורה הדנית שפגעה לטעמו של העולם האיסלאמי בזכרו של מוחמד.

להערכת יוזמי התחרות המערב יגנה את הקריקטורות שישתתפו בתחרות ובכך יוכח שגם למערב יש גבולות בחופש הדיבור הניתן בו.

יצוין כי סקר המתפרסם בדנמרק מעלה סדקים משמעותיים בהסכמת הציבור הדני לפרסום הקרקטורה שפגעה במוסלמים. לפחות 56% מתושבי דנמרק אומרים כי הם מבינים את הרגישות האיסלאמית ואת תגובתם החריפה והאלימה של המוסלמים לקרקטורה הפוגעת במוחמד.