הפרופ' להד הוא פסיכולוג רפואי וחינוכי ומנהל מרכז "משאבים" במכללה האקדמית תל-חי. צוות "משאבים" עוסק בהכשרת צוותים להתמודדות עם מצבי חירום וניהול משברים. כך מדווח "הארץ".

להד, ששימש כיועץ למינהלת ההתנתקות, מבקר בחריפות את אופן ביצועו של הפינוי. לדבריו, הוא המליץ לאפשר מעבר של קהילות לגושי התיישבות, להקים מוקדם ככל האפשר מרכזי מידע שיופעלו על ידי גוף לא תלוי ולהיות נדיבים בפיצויים. לטענתו, המלצות רבות לא יושמו: "היה צריך לזהות מראש לאן לוקחים את האנשים והקהילות ולא לחכות לרגע האחרון, גם לא הקימו מרכזי ידע אוטונומיים. צוותים היו צריכים לחכות במקומות הפינוי, בפועל חיכו מתנדבים. ביקשנו גם לא לשים אנשים בבתי מלון. חששנו שזה ידרדר אותם נפשית".

"הכי חשוב להתחיל ולייצר דיאלוג, להביא משאית ולפנות זו לא הבעיה, הבעיה היא איך שומרים על המרקם החברתי של מדינת ישראל", אומר להד.