באתרי השמאל דווח כי לפני כחודש שכרה העמותה את האולם ושילמה מראש. מטרת ההשכרה היתה ידועה למנהלי האולם. אתמול הודיעו מנהלי האודיטוריום על ביטול ההסכם החתום, בטענה שהתקבלו איומים מגורמים קיצוניים במקרה שהסרט יוקרן כמתוכנן. כמו כן טענו מנהלי האודיטוריום כי הסוכנות היהודית, שהיא אחד המממנים של חברת המתנ"סים, אסרה על מנהלי האודיטוריום להקרין את הסרט, בטענה שהוא "מעודד טרור".

רכז הפרויקטים בעמותה, סאמי הווארי, אמר כי הוא וחבריו הופתעו מהשתלשלות העניינים. "מדובר בניסיון לסתימת פיות, שנעשה בידיעת וביוזמת ראש העיר", אמר. לדבריו, עורך-הדין של העמותה פנה כבר אתמול להנהלת האודיטוריום בעניין זה, אולם טרם נענה.

הווארי הצהיר כי הסרט יוקרן היום במועדו, גם אם העמותה תיאלץ למצוא לו מקום חלופי. אתמול, עם היוודע החלטת האודיטוריום, הודיע תיאטרון אל-לאז שבעיר כי הוא מעמיד את האולם שלו לרשות העמותה. לדברי הווארי, העמותה תנסה לקיים את ההקרנה במקום שנקבע מראש, אולם אם לא יעלה הדבר בידיה, תשתמש באולם תיאטרון אל-לאז. "העמותה ניהלה בעבר מאבקים משפטיים נגד העירייה, וכנראה מישהו שם מנסה להתנקם בנו", אומר הווארי. "אנחנו לא ניכנע ולא נסכים לסתימת הפיות הזו. על עכו אוהבים לשקר שהיא עיר של דו-קיום ושותפות, אבל בפועל יש ניסיון לדחוק 30% מתושבי העיר אל השוליים".

הם טענו כי החברה למתנ"סים לפי הגדרתה היא עצמה, הוקמה במטרה "להאיץ תהליכים חברתיים בקהילות ובאוכלוסיות חלשות", והיא "מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל התושבים".