לקראת יום העצמאות ה-58 של מדינת ישראל רכש עם ישראל כ-350 אלף דגלי לאום מסוגים ובגדלים שונים, בהיקף כספי של כ-5 מליוני שקל - מהווה ירידה של כ-10% - 15% לעומת יום העצמאות אשתקד. כך מסר רמזי גבאי, יו"ר איגוד הטקסטיל והאופנה בהתאחדות התעשיינים בהסתמכו על בדיקה שערך האיגוד בקרב יצרני הדגלים.

מדווחי היצרנים מתברר, כי עיקר הירידה נובעת מהירידה בהזמנות של גופים ממשלתיים, עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

רמזי ציין, כי מהבדיקה מתברר, כי כרבע מהרשויות המקומיות כלל לא הזמינו השנה דגלים, ובשאר הרשויות המקומיות ישנה ירידה של 30% בהזמנות דגלים. סה"כ רכשו הרשויות המקומיות דגלים בהיקף כספי של כ-2 מליון שקל - מהווה ירידה של כ-30% לעומת אשתקד.

רמזי הביע תמיהה על כי דווקא רשויות מקומיות ורשויות סטטוטוריות למיניהן העדיפו את היבוא הזול על פני רכישת דגלי הלאום מתוצרת הארץ.

מדיווח היצרנים מתברר עוד, כי בתי המלון ובתי הארחה, הגדילו השנה את רכישות הדגלים בכ-5% - 10% לעומת אשתקד - סה"כ מדובר ברכישות בהיקף כספי של כ-50 אלף שקל.

רמזי ציין, במכירות הדגלים לרכב חלה השנה ירידה של כ-20% לעומת יום העצמאות הקודם ואילו במכירות דגלי אורך (דגלים של 80 ס"מ או 1 מטר על 4 מטר, הנתלים בד"כ בחזות הבתים המשותפים), ובמכירות של דגלי ענק המכסים בניינים שלמים לא חל השנה כל שינוי במכירות שהסתכמו בכ-100 אלף שקלים.

יצרני הדגלים מדווחים כי השנה חלה ירידה של 10% בממוצע במחירי הדגלים. בהמשך לירידה של 10% אשתקד, ומחיר הדגל לצרכן (במידות של 80 - 110 ס"מ) נע בין 15 ל-25 שקלים.

מדווחי היצרנים מתברר, כי השנה, ערב יום העצמאות ה-58 למדינת ישראל, מכירות דגלי הלאום מתוצרת הארץ היו בדומה לאשתקד ומהווים 25% - 30% מסך כל מכירות הדגלים. מאידך, יבוא הדגלים נאמד בכ-70% - 65% מסך כל המכירות, בדומה לאשתקד.