במהלך הדיון הדגיש המפכ"ל כי הפתרון לבעיית האלימות בחברה הישראלית צריך להיות כלל מערכתי, ארוך טווח ואינטגרטיבי אך יחד עם זאת יש לבצע פעילות משטרתית מוגברת בטווח המיידי.

לאור דברים אלו הנחה המפכ"ל את כוחות המשטרה להיערך במחוזות לפעילות משימתית נגד מעשי ביריונות ואלימות במקומות המועדים לכך, לפעילות מבצעית שתבוצע על בסיס מיפוי תופעת האלימות במקומות החיכוך ויגדירו את סדרי העדיפויות בהקצאת הכוחות תוך העדפת הקצאת כוחות לסיור במקומות הבילוי בסופי השבוע.