בסיעת קידמה רואים בחטיבה להתיישבות גורם חשוב ומכריע ביישום מדיניותה של ממשלת ישראל לפועל. כיוון שכך מבהירים שם שהמפלגה תחזיק בידיה את השליטה בחטיבה ובהתאם תשנה את יעדיה. זאת על מנת שלא תיווצרנה התנגשויות בין יעדיה של ממשלת ישראל לבין האופן בו הם מיושמים בשטח.

על פי התכנית, חטיבת ההתיישבות שעד כה חיזקה וביצרה את יישובי יהודה, שומרון וחבל עזה תרכז בידיה את העברת התקציבים שנועדו לישובים אלה לאזורים אחרים. כך על פי דיווח ב'מעריב'.

יצוין כי העברת האחריות על החטיבה לידי קדימה משליטת המפד"ל, כפי שהיה עד כה במשך שנים ארוכות,תצטרך לקבל את אישור הקונגרס הציוני העולמי. הקונגרס יתכנס בעוד כשלושה חודשים ובכינוס זה יעלה על שולחנו נושא זה בין נושאים נוספים.

לעומת תכניתה של 'קדימה' לייבש את ההתנחלויות ביהודה ושומרון בסדרת מהלכים, בהנהגת ההתיישבות מביעים אופטימיות ומציינים שבכל תקופה בה ריחפו גזירות כלכליות ומדיניות על ראש ההתיישבות ביש"ע נמצאו מקורות חלופיים לחיזוקה. בין השאר מדובר בנדבנותם של תורמים ברחבי העולם לטובת ההתיישבות, נדיבות המתחזקת דווקא כאשר מוכח שתקציבי עבר נמנעים מההתיישבות. כמו כן מזכירים ביש"ע את התחזקות ההתיישבות דווקא תחת ממשלות שניהלו מדיניות עוינת לישובים. "גם כעת, עם שינוי המדיניות הצפויה בחטיבה להתיישבות, נמצא כבר את המקורות התקציביים לחיזוק הישובים", אומרים ביו"ש.