מנתונים שהציג יו"ר ועדת החינוך ח"כ מיכאל מלכיאור בישיבה משותפת שקיימו ועדות החינוך, התרבות והספורט וועדת העלייה והקליטה, עולה כי 50% מהתלמידים הנושרים מבתי הספר הם עולים, ויותר ממחצית מתלמידים העולים (55%) הניגשים לבגרות - אינם זכאים לתעודה, נתון נוסף שהוצג מעלה כי בזכאות לבגרות, רק 44.5% זכאים לבגרות לעומת 58% מהוותיקים, לדברי ח"כ מליכאור הנתונים מראים כי קיימת ירידה חדה בהישגי תלמידים עולים.

יש מזימה ממשלתית לצמצם את מספר העולים מאתיופיה. (ח"כ אורלב)

ח"כ זאב אלקין אמר בועדה בהתייחסו לנתונים כי יש ירידה בהיקף הוראת העברית מ- 18-20 שעות שבועיות בתחילת שנות ה-90, למקסימום 5-6, ובד"כ 3-4 שעות כיום, לדבריו הצטרף יו"ר ועדת העלייה והקליטה, ח"כ מיכאל נודלמן שתקף את המצב הקיים היום ואמר "איני מבין כיצד ילד עולה בגיל 12, שאינו יודע מילה עברית, יקבל רק שעה שבועית אחת ללימוד עברית".
איני מבין כיצד ילד עולה בגיל 12, שאינו יודע מילה עברית, יקבל רק שעה שבועית אחת ללימוד עברית. (ח"כ נודלמן)ח"כ זבולון אורלב אמר בעקבות הנתונים כי הם מוכיחים ש"יש מזימה ממשלתית לצמצם את מספר העולים מאתיופיה", לדבריו השיבה ח"כ רונית תירוש שאמרה שאין מזימה להכשלת העולים, אלא "הבעיה העיקרית היא מדיניות קליטת העלייה. בישראל, השפה הרשמית היא עברית. כפי שמהגר לארה"ב נבחן וחי באנגלית, כך צריכה להיות השפה העברית בישראל. אני מציעה ניסוי לבדוק את המתאם בין הקלות מסוימות ובין הישגים לימודיים."בוועדה סוכם כי עוד לפני שנת הלימודים הבאה תקיימנה ועדות החינוך והעלייה ישיבה משותפת בהשתתפות שרי החינוך והעלייה או מנכ"לי המשרדים, וכי לקראת ישיבה זו, מתבקשים משרדי החינוך והעלייה מתבקשים להגיש תכנית מקיפה לפתרון הבעיה ולהשגת יעד של השוואת הישגי התלמידים העולים להישגי התלמידים הוותיקים.