ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות, ציון שמע, קבע היום את תעריף יום הבראה לעובדי הבנקים והעמיד אותו על סכום של 403.2 ₪ ליום הבראה. הסכום החדש מהווה עלייה של 3.5% לעומת תעריף של 389.7 ₪ בשנת 2005.תעריף זה יחול על 40,000 עובדי הבנקים למעט בנק דיסקונט בו קיים הסכם מיוחד עם הועד וחטיבת עובדי הבנקים הקובע תעריף ספציפי.כמו כן, מוסדות אחרים כמו חברות הביטוח ומועצות חקלאיות מאמצים את התעריף שנקבע בחטיבת עובדי הבנקים.המעסיקים אמורים לשלם את דמי ההבראה החל ממשכורת יוני עד ספטמבר.