דרישה: לחשוף נימוקי מינוי בייניש

הפורום המשפטי דורש לחשוף מדוע מונתה דורית בייניש לשופטת בביהמ"ש העליון, בניגוד לדעת נשיאו דאז שמגר.

רותי אברהם , כ"ז בתמוז תשס"ו

הפורום המשפטי דורש לחשוף מדוע מונתה דורית בייניש לשופטת בביהמ"ש העליון, בניגוד לדעת נשיאו דאז שמגר. כמו כן דורש הפורום משר המשפטים לבטל את חסיון דיוניה של הועדה למינוי שופטים.

ב"כ הפורום המשפטי עו"ד יצחק בם פנה אל משרד המשפטים בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים של הועדה למינוי שופטים שמינתה, בתמיכת השופט ברק, את בייניש לשופטת בביהמ"ש העליון. המינוי התבצע לאחר פרישת נשיא ביהמ"ש העליון שמגר שהתנגד למינוי.

לטענת הפורום יש חשיבות לחשוף את המידע לנוכח מינויה הצפוי של השופטת בייניש לכס נשיא בית המשפט העליון. "לציבור יש עניין רב בטעמי ההתנגדות של הנשיא שמגר למינויה לשופטת. כמו כן חשוב שהציבור יידע כיצד בסופו של יום התגברה הוועדה על טעמי ההתנגדות הללו", כותב עו"ד בם. "לציבור יש זכות לדעת מדוע הנשיא שמגר סבר כי הנשיאה הבאה של בית המשפט העליון אינה ראויה להתמנות לשופטת. לציבור יש גם זכות לדעת מדוע הוועדה בראשות ברק לא קיבלה את דעתו של שמגר".

עו"ד בם שב ודרש היום משר המשפטים רמון לבטל את חסיון דיוני הועדה למינוי שופטים. במכתבו אל השר רמון העומד בראש הועדה, הוא כותב כי ההחלטה להטיל חסיון על הדיונים, המעוגנת בכלל 15 לכללי עבודת הועדה, התקבלה על ידי חברי הועדה ללא סמכות והיא מנוגדת להתנהלות תקינה במדינה דמוקרטית.

פניית הפורום בנושא באה על רקע פרסומים לפיהם הועדה מתכנסת מחר (ב – 24 ביולי) לדיון שבו יגובשו כללי עבודת הועדה, כללי עבודת השופטים דרכי בחירת השופטים והעברתם מתפקידם בעת הצורך, וכן לקביעת כללי דיון בבית הדין המשמעתי לשופטים והוספת בחינות מיון והשמה. כמו כן תדון הוועדה בבקשה לפרסם את הפרוטוקולים של הדיון בהדחתה של הילה כהן מכהונת שופטת, וכן בבקשה לקיים פרוטוקולים בכל דיון שהיא מקיימת.

עו"ד בם מבקש מהשר רמון לפעול לביטול החסיון כבר בישיבתה הקרובה של הועדה "ולהבטיח בכך את זכותו של הציבור לחופש מידע". "סודיות היא עניין מהותי, ובהעדר הסמכה מפורשת בחוק אי-אפשר לשלול מהציבור את זכותו לדעת מה מתרחש או נאמר בוועדה", כותב בם. לדבריו, מהותית מינוי שופטים הוא נושא עם חשיבות ציבורית עצומה, זאת לנוכח מעמדו ותפקידו של בג"ץ בחיים הציבוריים במדינה. לפיכך לציבור יש זכות לדעת מדוע הוחלט לבחור במינוי הקודם לביהמ"ש העליון דוקא בעדנה ארבל ולא בפרופ' רות גביזון.

אין זו הפעם הראשונה שהפורום פונה בדרישה לבטל את חסיון דיוני הועדה. מהפורום נמסר לכתבתנו כי אם בקשת הפורום לא תיענה הפעם, הם יפנו לבג"ץ.