יושבת-ראש הכנסת, דליה איציק, הדגישה היום כי ועדות הכנסת תמשכנה ללוות את תושבי הצפון מקרוב, כל עוד נמשכת הלחימה.מלשכתה נמסר כי הוועדות תמשכנה לצאת לסיורי עבודה בישובים באזורי העימות ולהיפגש עם ראשי ערים ומועצות לדיונים על-מנת לסייע במציאת פתרונות לנושאים הדחופים עימם מתמודדים התושבים. "מחובתנו לבדוק שההבטחות שניתנו על-ידי הממשלה - ימולאו, וגם אנו מחויבים להציע פתרונות יצירתיים אשר יקלו על תושבי האזור. מודעות מכלי ראשון היא חשובה מאוד בהקשר זה", דברי יושבת-ראש הכנסת.השבוע סיירו ועדת הכספים, ועדת החוץ והבטחון, ופורום יושבי-ראש ועדות הכנסת, ביישובי צפון הארץ, וערכו פגישות עבודה עם תושבים, ראשי ערים וראשי מועצות.