נזקי המלחמה לשוק כרטיסי האשראי בארץ נאמדים בכ 500 מיליון ₪ כך מפרסמת הערב חברת כרטיסי האשראי לאומי כארד.עפ"י הנתונים שבידי החברה, הענף המושפע ביותר מהלחימה בצפון הוא ענף ההלבשה וההנעלה שבו נרשמה ירידה של 55% בפעילות. ענפים נוספים שנפגעו הם: ענף הריהוט שבו נרשמה ירידה של 39% בפעילות, ספרים ציוד משרדי ופרסום – 38%, חנויות הכלבו רשמו ירידה של 34% בפעילותן ו 32% ירידה נרשמה בפעילות פנאי ובידור.ענפים שנפגעו פחות מהלחימה הם הטיסות והתיירות שבהם נרשמה ירידה של 20% בפעילות, דלק ותשלומי חשמל וגז רשמו ירידה של 20%, ובתחום המזון והמשקאות נרשמה ירידה של 10% .לא רק ירידות נרשמות אלא גם עליות. החברה מציינת כי עליה בולטת בפעילות בצפון נרשמה בתחום התקשורת. מדובר בעליה של 19% לעומת עליה של 17% בלבד בשאר חלקי הארץ.